Ilmoita lääkkeen haittavaikutus

Vakavat ja lääkeselosteesta poikkeavat (esim. tyypiltään, kestoltaan tai vakavuudeltaan) lääkkeiden haittavaikutukset pitää ilmoittaa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Ilmoita lääkkeen haittavaikutus Fimean sivuilla.

Lääkehaitoista voi hakea korvauksia lääkevahinkovakuutuksesta. Lainaus vakuutusehdoista lääkevahingon korvattavuudesta:

Lääkevahinko korvataan silloin, kun vahingonkärsinyt on vahingon seurauksena

  • ollut työkyvyttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 14 päivää tai kun hänen ruumiintoimintonsa ovat muutoin olleet yhtäjaksoisesti heikentyneinä vähintään 14 päivää
  • saanut pysyvän ruumiinvamman tai sairauden tai
  • kuollut.

Tämän kohdan ensimmäisestä kappaleesta riippumatta vahingonkärsineelle korvataan kustannukset ja ansionmenetys, mikäli nämä yhteenlaskettuna ylittävät 85 euroa

Lisätietoa löytyy Lääkevahinkovakuutusyhtiön sivuilta.
https://www.laakevahinko.fi

Päivitetty 18.7.2021.